Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. april 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse samt mangler

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.