Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning