Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. juli 2018
Mødested: Mødes på adressen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning