Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 2. januar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende varme m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-51-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende varslet lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-61-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning