Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. december 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Manglende behandling af punkt vedrørende vandregnskabet

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning