Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. september 2014
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-10-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-8-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejen