Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. juni 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-8-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning