Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. maj 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-20 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning