Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. marts 2013
Mødested: På adressen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende tvist om fraflytning