Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 1. februar 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-38-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler