Hegn, hæk og hegnssyn

Her kan du læse om reglerne for hegn og hæk mellem boliger. Læs også, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo kan blive enige om jeres fælles hegn.

Er mit hegn et fælles, eget eller indre hegn?

Der findes tre typer hegn:

  1. fælles hegn, som står i skel mellem to grunde. Hegnet er et fællesanliggende mellem grundejerne.
  2. egne hegn, som står langs skel i en kortere afstand fra skel (Op til 1,75 meter fra skel).
  3. indre hegn, som ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 meter fra skel. 

Det er kun fælleshegn og egne hegn, der er omfattet af Lov om hegn.

Et hegn kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur.