Hegn, hæk og hegnssyn

Her kan du læse om reglerne for hegn og hæk mellem boliger. Læs også, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo kan blive enige om jeres fælles hegn.

Træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnssynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn.

Den vurdering bygger blandt andet på, hvor mange træer, der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre.

Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund.

Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over din grund eller lignende, kan du lægge sag an ved den lokale byret.

Hvis træerne udgør et hegn, kan du i stedet henvende dig til hegnssynet i kommunen.