Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 28. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020

53. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

54. Ansøgning om alkoholbevilling til Sportsbaren, 7540 Haderup

55. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Piano, 7400 Herning

56. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til KREA-U, 7400 Herning

57. Eventuelt