Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 28. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020.

Beslutning

Godkendtes.

 

53. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-42-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

 

54. Ansøgning om alkoholbevilling til Sportsbaren, 7540 Haderup

Sagsnr.: 22.01.01-G01-39-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Sportsbaren, 7540 Haderup

 

55. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Piano, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-40-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Piano, 7400 Herning

 

56. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til KREA-U, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-41-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til KREA-U, 7400 Herning

 

57. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt