Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 28. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til KREA-U, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-41-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til KREA-U, 7400 Herning