Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 28. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Ansøgning om alkoholbevilling til Sportsbaren, 7540 Haderup

Sagsnr.: 22.01.01-G01-39-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Sportsbaren, 7540 Haderup