Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 28. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-42-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning