Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 28. september 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt