Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

44. Ansøgning om udeservering til Restaurant Baghuset, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-28-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Restaurant Baghuset, Herning.