Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

43. Ansøgning om udeservering til Moster Di's Grill og Kaffevogn, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Moster Di's Grill og Kaffevogn, Herning.