Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

41. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Madhuset Pedersbæk, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-25-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Madhuset Pedersbæk, Herning.