Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

40. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Restaurant Fiasko, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-26-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Restaurant Fiasko, Herning