Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

38. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-27-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy, Herning