Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

39. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Musses Pub, 7400 Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-23-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Musses Pub, 7400 Herning.