Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

36. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014.


Beslutning

Godkendtes.