Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

36. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt tilladelse til udeservering til Dlet, HerningCentret, Merkurvej 1a st. 17, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-28-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt tilladelse til udeservering til Dlet, HerningCentret, Merkurvej 1a st. 17, 7400 Herning