Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

33. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Kebabhouse, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-26-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Kebabhouse, 7400 Herning