Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

30. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Fru Kristoff, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-24-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Fru Kristoff, 7400 Herning