Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

37. Ansøgning om alkoholbevilling til Kibæk Pizza og Kebabhouse, 6933 Kibæk

Sagsnr.: 22.01.01-G01-23-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Kibæk Pizza og Kebabhouse, 6933 Kibæk