Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

35. Ansøgning om alkoholbevilling til Hotel Best-Bed, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-22-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Hotel Best-Bed, 7400 Herning