Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

38. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Den glade midtjyde, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-21-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til Den glade midtjyde, 7400 Herning