Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

26. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Karma HerningCentret, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-18-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Karma HerningCentret, 7400 Herning