Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

25. Ansøgning om konceptændring til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-17-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om konceptændring til Pub'en, 7480 Vildbjerg