Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

29. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Trehøje Golfcafé, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-16-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Trehøje Golfcafé, 7480 Vildbjerg