Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

28. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt udeservering til Vædderen, 6933 Kibæk

Sagsnr.: 22.01.01-G01-15-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt udeservering til Vædderen, 6933 Kibæk