Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

24. Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2021

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2021

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2021.


Beslutning

Godkendtes.