Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

35. Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2012

36. Ansøgning om bestyrergodkendelse til El Toro

37. Ansøgning om udeservering til Baren.

38. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Ristorante Ravello

39. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Hammerum

40. Ansøgning fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Homeland

41. Ansøgning om alkoholbevilling til Pizza House og Indian Dishes

42. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Lækkeributikken.

43. Ansøgning om alkoholbevilling til Thorstedlund

44. Eventuelt