Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

37. Ansøgning om udeservering til Baren.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-31-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Baren.