Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

43. Ansøgning om alkoholbevilling til Thorstedlund

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Thorstedlund