Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

35. Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2012

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2012.
Beslutning

Godkendt.