Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Lækkeributikken.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-27-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Lækkeributikken.