Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Ansøgning fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Homeland

Sagsnr.: 22.01.01-G01-28-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Homeland