Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

39. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Hammerum

Sagsnr.: 22.01.01-G01-29-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Hammerum