Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

38. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Ristorante Ravello

Sagsnr.: 22.01.01-G01-26-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Ristorante Ravello