Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

41. Ansøgning om alkoholbevilling til Pizza House og Indian Dishes

Sagsnr.: 22.01.01-G01-24-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Pizza House og Indian Dishes