Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 21. juni 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Ansøgning om bestyrergodkendelse til El Toro

Sagsnr.: 22.01.01-G01-25-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til El Toro