Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

20. Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2021

21. Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg

22. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Stakroge Beboer- og Kulturhus, 7270 Stakroge

23. Eventuelt