Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

20. Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2021

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2021

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2021.

Beslutning

Godkendtes.

 

21. Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-13-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

22. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Stakroge Beboer- og Kulturhus, 7270 Stakroge

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Stakroge Beboer- og Kulturhus, 7270 Stakroge

 

23. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt