Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

22. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Stakroge Beboer- og Kulturhus, 7270 Stakroge

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Stakroge Beboer- og Kulturhus, 7270 Stakroge