Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

21. Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-13-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg